English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, U. Cabulis, M. Kirpluks

Mikroceluloza jako napełniacz naturalny pianek poliuretanowych
wytwarzanych z udziałem biopoliolu z oleju rzepakowego (j.ang.)

Polimery 2016, nr 9, 625


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.625

Streszczenie
Biopoliol otrzymany w reakcji transestryfikacji oleju rzepakowego trietanoloaminą zastosowano do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowych modyfikowanych mikrocelulozą w ilości 3, 6 i 9 % mas. Zawartość mikrocelulozy w układzie była ograniczona ze względu na wzrost lepkości przedmieszki poliolowej (z 297 mPa · s – system niezawierający mikrocelulozy do 1394 mPa · s – system modyfikowany mikrocelulozą w ilości 9 % mas.). Modyfikacja układu mikrocelulozą wpłynęła nieznacznie na zmniejszenie jego reaktywności. Modyfikowane w ten sposób pianki PUR wykazywały większą gęstość pozorną oraz zawartość komórek zamkniętych niż pianki niemodyfikowane. Stwierdzono, że modyfikacja PUR mikrocelulozą wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne oraz kruchość otrzymanych materiałów. Wykonano analizę termiczną oraz zbadano palność wytworzonych pianek. Stwierdzono, że dodatek do kompozycji PUR 9% mas. mikrocelulozy zwiększył wskaźnik tlenowy otrzymanych pianek z 20,5 do 21,2 %.
Słowa kluczowe: biopoliol, poliuretany, pianki, biokompozyty, mikroceluloza, właściwości mechaniczne
e-mail: aprociak@pk.edu.pl
M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, U. Cabulis, M. Kirpluks (860.9 KB)
Mikroceluloza jako napełniacz naturalny pianek poliuretanowych wytwarzanych z udziałem biopoliolu z oleju rzepakowego (j.ang.)