English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller, D. Żuchowska, W. Meissner, G. Kędziora

Mieszaniny żywic nowolakowych z epoksydowanymi elastomerami

Polimery 2012, nr 6, 470


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.470

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości mieszanin żywicy nowolakowej z kauczukiem naturalnym (NR/NBR) lub kopolimerem blokowym styren-butadien-styren (SBS/ESBS) o różnym stopniu epoksydowania wiązań podwójnych. Różnice właściwości świadczą o przebiegu reakcji między składnikami mieszanin. Stwierdzono, że istotny wpływ na właściwości a pośrednio na reaktywność układów wywierają: stopień epoksydowania, rodzaj i udział elastomeru oraz warunki utwardzania, tj. temperatura, czas i dodatek urotropiny.


Słowa kluczowe: kauczuk naturalny, elastomer termoplastyczny, żywica nowolakowa, reaktywne przetwarzanie, właściwości mechaniczne i reologiczne


e-mail: ryszard.steller@pwr.wroc.pl

R. Steller, D. Żuchowska, W. Meissner, G. Kędziora (389.4 KB)
Mieszaniny żywic nowolakowych z epoksydowanymi elastomerami