English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Arrigo, N. Tzankova Dintcheva, G. Catalano, E. Morici, G. Cavallaro, G. Lazzara, M. Bruno

Micele polimerowe – nowa generacja nośników przeciwutleniaczy (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 525


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.525

Streszczenie
Przedstawiono obiecującą metodę immobilizacji naturalnych przeciwutleniaczy w materiale błon polimerowych. Cząsteczki naturalnego bazyliowego flawonoidu nevadensin (N) poddawano enkapsulacji w micelach tworzących się w roztworze triblokowego kopolimeru poli(tlenek etylenu)-poli(tlenek propylenu)-poli(tlenek etylenu), [PEO-PPO-PEO] – Pluronic F-127 (F127), a otrzymane nanocząstki wprowadzano do matrycy poli(tlenku etylenu) [PEO = PEG, poli(glikolu etylenowego)]. W celu zweryfikowania efektywności miceli jako nośników przeciwutleniaczy, błony wytworzone na bazie PEG poddano procesowi sztucznego starzenia. Stwierdzono, że enkapsulacja cząstek N w micelach F127 zwiększa rozpuszczalność nevadensinu w PEG, co umożliwia otrzymanie nowatorskiego materiału o zwiększonej stabilności fotooksydacyjnej.
Słowa kluczowe: micele polimerowe, nośniki przeciwutleniaczy, poli(tlenek etylenu), stabilność fotooksydacyjna
e-mail: nadka.dintcheva@unipa.it
R. Arrigo, N. Tzankova Dintcheva, G. Catalano, E. Morici, G. Cavallaro, G. Lazzara, M. Bruno (773.9 KB)
Micele polimerowe – nowa generacja nośników przeciwutleniaczy (j.ang.)