English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Smal

Metodyka oceny właściwości kompozytów klejowych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 2, 114


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.114

Streszczenie

W pracy przedstawiono autorską propozycję metodyki postępowania badawczego, mającego na celu określanie właściwości kompozytów klejowych, istotnych ze względu na naprawy polowe sprzętu wojskowego, z uwzględnieniem ich doraźności oraz trudnych warunków realizacji. Na pierwszym etapie postępowania badawczego określa się właściwości mechaniczne wykorzystując próbkę cylindryczną wykonaną z badanego kompozytu (rys. 1), na drugim zaś właściwości wytrzymałościowe próbek wałeczkowych obciążonych na odrywanie (rys. 2). Na trzecim, fakultatywnym etapie jest przewidziana ocena właściwości wytrzymałościowych badanego tworzywa, w odniesieniu do różnych specyficznych czynników, takich jak: rodzaj klejonego materiału, sposób przygotowania powierzchni lub temperatura utwardzania złącza klejowego. To badanie proponuje się realizować z wykorzystaniem próbek płaskich, obciążonych na ścinanie (rys. 3). Na podstawie zaproponowanej metodyki zbadano właściwości nowego materiału Belzona 1831 oraz porównano je z cechami znanego i przebadanego wcześniej kompozytu klejowego Belzona 1111. Wykazano, że zaproponowana metodyka oceny właściwości kompozytów klejowych wydaje się użyteczna dla potrzeb określenia ich przydatności do napraw polowych sprzętu wojskowego.


Słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów, kompozyty klejowe, właściwości mechaniczne kompozytów klejowych

e-mail: t.smal@wso.wroc.pl

T. Smal (281.4 KB)
Metodyka oceny właściwości kompozytów klejowych (j. ang.)