English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak

Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej

Polimery 2013, nr 3, 181


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.181

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący metod modyfikacji polistyrenu (PS) w celu zwiększenia jego odporności na palenie. Przedstawiono różne rodzaje środków uniepalniających (antypirenów), koncentrując się głównie na antypirenach reaktywnych, czyli wbudowanych w strukturę łańcucha PS. W praktyce przemysłowej w celu ograniczenia palności polistyrenu stosuje się antypireny addytywne. W literaturze również główną uwagę poświęca się modyfikacji fizycznej. Stosunkowo niewiele można znaleźć prac opisujących zastosowania modyfikacji chemicznej, która może stanowić interesującą alternatywę. Problem uniepalnienia PS pozostaje aktualny z uwagi na konieczność wycofywania powszechnie stosowanych antypirenów addytywnych, wynikającego z prawodawstwa Unii Europejskiej. W artykule omówiono mechanizm palenia polimerów, w tym degradację termiczną PS. Omówiono metody badania palności oraz przedstawiono modyfikacje polistyrenu antypirenami addytywnymi.


Słowa kluczowe: polistyren, antypireny addytywne, antypireny reaktywne, mechanizm spalania, uniepalnianie polistyrenu, metody badań palności, indeks tlenowy

e-mail: ewa.schab-balcerzak@us.edu.pl

M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak (121.1 KB)
Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej