English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak

Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej.

Cz. II. Modyfikacje chemiczne polistyrenu

Polimery 2013, nr 4, 249


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.249

Streszczenie

Artykuł stanowi drugą część pracy przeglądowej dotyczącej metod modyfikacji polistyrenu (PS) służącej zwiększeniu jego odporności na palenie. Wpracy skoncentrowano się głównie na antypirenach reaktywnych, czyli wbudowywanych wstrukturę łańcucha PS. Modyfikacje chemiczne sklasyfikowano ze względu na rodzaj modyfikowanego związku, tj. styrenu, polistyrenu czy też, komonomeru stanowiącego antypiren, stosowanego do kopolimeryzacji ze styrenem.


Słowa kluczowe: polistyren, antypireny addytywne, antypireny reaktywne, mechanizm spalania, uniepalnianie polistyrenu, metody badań palności, indeks tlenowy

e-mail: ewa.schab-balcerzak@us.edu.pl

M. Wiącek, E. Schab-Balcerzak (691.8 KB)
Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej. Cz. II. Modyfikacje chemiczne polistyrenu