English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Sikorski

Metoda próbkowania entropowego Monte Carlo w zastosowaniu do układów polimerowych

Polimery 2000, nr 7-8, 514


Streszczenie

Właściwości uproszczonych modeli polimerów gwiaździście rozgałęzianych badano za pomocą symulacji komputerowej metodą Monte Carlo. Modelowe łańcuchy zostały zbudowane na sieci kubicznej prostej a każda makrocząsteczka składała się z 3 ramion złożonych z 17 segmentów jednakowej długości (całkowita liczba segmentów w makrocząsteczce była równa 49). Objętość wyłączona oraz kontaktowy potencjał oddziaływania najbliższych sąsiadów również zostały wprowadzone do modelu. Algorytm symulujący oparto na metodzie próbkowania entropowego (ESMC). Zastosowanie tej metody pozwoliło na wyznaczenie wprost termodynamicznego opisu łańcucha polimeru w różnej temperaturze oraz opis właściwości przejścia kłębek-globula (rys. 2–6). Stwierdzono dobrą zgodność wyników uzyskanych metodą ESMC z wynikami otrzymanymi klasyczną metodą Metropolisa. Zbadano także wpływ sztywności lokalnej łańcucha na jego funkcje termodynamiczne oraz na przejście kłębek-globula (rys. 7 i 8).
Słowa kluczowe: polimery rozgałęzione, modele siatkowe, metoda próbkowania entropowego Monte Carlo, przejście kłębek-globula
A. Sikorski (723.8 KB)
Metoda próbkowania entropowego Monte Carlo w zastosowaniu do układów polimerowych