English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński

Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych

Polimery 2017, nr 3, 163


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.163

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej bezprądowego metalizowania tworzyw polimerowych. Przedstawiono podstawowe rodzaje metalizowania: na drodze wymiany, w wyniku redukcji pierwiastka metalicznego oraz autokatalityczne. Omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania warstwy wierzchniej (WW) metalizowanych wytworów, umożliwiającego osadzanie i aktywowanie prekursorów metalizowania, a także dominującą rolę palladu jako uniwersalnego katalizatora metalizowania. Opisano też znaczenie kompleksów metaloorganicznych stosowanych w charakterze prekursorów w procesach metalizowania bezprądowego. Wskazano możliwości wykorzystania materiałów i przedmiotów metalizowanych bezprądowo.
Słowa kluczowe: metalizowanie bezprądowe, miedziowanie, modyfikowanie warstwy wierzchniej, prekursory metalizowania, kompleksy metaloorganiczne
e-mail: marzenk@ukw.edu.pl
M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński (540.5 KB)
Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych