English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Gong, J. Yu, H. Fu, C. Zhang, L. He

Mechanizmy wzmacniające i utwardzające pianki kompozytowe

polipropylen/włókno szklane w warunkach współistnienia trzech faz (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 457


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.457

Streszczenie

Pianki kompozytowe otrzymano w dwustopniowym procesie formowania wtryskowego. Fazę gazową wprowadzano do mieszaniny stopionego polipropylenu (PP) ze stałymi włóknami szklanymi (GF). Badano właściwości mechaniczne otrzymanych pianek PP/GF oraz omówiono mechanizmy powodujące wzmacnianie i utwardzanie tych pianek w warunkach współistnienia trzech faz. Zaobserwowano, że wprowadzenie fazy gazowej znacznie zwiększa wytrzymałość na rozciąganie (o 112 %) iudarność pianki (o 105 %) w porównaniu z wartościami otrzymanymi w przypadku jej niespienionego odpowiednika. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne pianek kompozytowych PP/GF wznacznym stopniu zależą od stanu współistnienia fazy stałej (GF) i gazowej (pory) oraz struktury komórkowej pianki.
Słowa kluczowe: polipropylen, kompozyt, pianka, właściwości mechaniczne
e-mail: zhangchun925@126.com, prclihe@163.com
W. Gong, J. Yu, H. Fu, C. Zhang, L. He (484.1 KB)
Mechanizmy wzmacniające i utwardzające pianki kompozytowe polipropylen/włókno szklane w warunkach współistnienia trzech faz (j. ang.)