English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Manuneethi Arasu, A. Karthikayan, R. Venkatachalam

Mechaniczne i termiczne właściwości hybrydowych kompozytów na bazie żywicy epoksydowej/poliestrowej wzmocnionych włóknem szklanym i jutowym (j. ang.)

Polimery 2019, nr 7-8, 504


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.6

Streszczenie

Hybrydowe kompozyty z włóknem szklanym i jutowym otrzymano metodami laminowania ręcznego (HL) oraz wspomaganego próżniowo formowania polimeryzacyjnego (VARTM) na osnowie żywicy epoksydowej lub izoftalowej poliestrowej. Badano wpływ rodzaju wzmocnienia i osnowy oraz metody wytwarzania kompozytów na ich wytrzymałość w testach rozciągania i zginania. Morfologię przełomów kompozytów analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) określono charakterystykę utwardzania kompozytów na różnych osnowach żywicznych. Szybkość utwardzania w temperaturze 100 °C kompozytów żywicy poliestrowej z włóknem szklanym jest większa niż kompozytów z osnową żywicy epo­ksydowej. Metodą VARTM uzyskano kompozyt z dużym udziałem objętościowym włókna (Vf) równym 52%.


Słowa kluczowe: kompozyty GFRP, kompozyty hybrydowe, proces VARTM, analiza DSC
P. Manuneethi Arasu, A. Karthikayan, R. Venkatachalam (1.85 MB)
Mechaniczne i termiczne właściwości hybrydowych kompozytów na bazie żywicy epoksydowej/poliestrowej wzmocnionych włóknem szklanym i jutowym