English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Balas, M. Rajkiewicz, E. Grzywa, H. Janik, R. Lisowska, M. Gęsiak, E. Wojtyńska, D. Polit-Wilson

Materiały opatrunkowe stosowane w ortopedii i traumatologii.

Cz. I. Opatrunki gipsowe i polimerowe

Polimery 2001, nr 9, 596


Streszczenie

Na podstawie literatury (głównie patentowej) dokonano przeglądu stosowanych obecnie materiałów opatrunkowvch, mianowicie kompozytów gipsowo-tkaninowych oraz coraz powszechniej używanych polimerowych materiałów opatrunkowych. Wśród tych ostatnich szczegółowo omówiono kompozyty poliuretanowo-tkaninowe z uwzględnieniem wyników prac własnych w tej dziedzinie (tabele 1-3). Podkreślono liczne zalety takich materiałów w porównaniu z opatrunkarni gipsowymi.


Słowa kluczowe: opatrunki gipsowo-tkaninowe, polimerowe materiały opatrunkowe, kompozytowe opatrunki poliuretanowo-tkaninowe

A. Balas, M. Rajkiewicz, E. Grzywa, H. Janik, R. Lisowska, M. Gęsiak, E. Wojtyńska, D. Polit-Wilson (347.1 KB)
Materiały opatrunkowe stosowane w ortopedii i traumatologii. Cz. I. Opatrunki gipsowe i polimerowe