English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Pofit-Szczepańska, M. Półka

Matematyczna analiza metodą Numajiri–Furukawy procesu spalania kompozycji poliestrowych

Polimery 2003, nr 7-8, 545


Streszczenie

Scharakteryzowano cechy pożarowe materiałów służące do oceny możliwości stosowania tych materiałów w różnych dziedzinach. Szczególną uwagę zwrócono na szybkość generacji ciepła (HRR) oraz związany z nią wskaźnik spalania (BI). Przedstawiono sposób opisu doświadczalnych krzywych HRR (HRRexp) na podstawie metody Numajiri–Furukawy. Wyznaczono krzywe HRR próbek żywicy poliestrowej (PES) niemodyfikowanej oraz modyfikowanej dodatkami (7, 14 i 21% mas. MoO3) działającymi jako antypireny. Stosując metodę Numajiri–Furukawy, z krzywych HRRexp wyznaczono wartości BI. Dodatek MoO3 do PES powoduje, że BI modyfikowanych PES zmniejszają się w porównaniu z BI próbki niemodyfikowanej. Dodatek 21% mas. MoO3 powoduje zmniejszenie BI o 45%.


Słowa kluczowe: proces spalania, metoda Numajiri–Furukawy, żywice poliestrowe, antypireny, MoO3, szybkość generacji ciepła, wskaźniki spalania
M. Pofit-Szczepańska, M. Półka (682.9 KB)
Matematyczna analiza metodą Numajiri–Furukawy procesu spalania kompozycji poliestrowych