English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kruželák, I. Hudec, R. Dosoudil

Magnetyczne kompozyty elastomerowe — właściwości fizyczne i struktura sieci (j. ang.)


Polimery 2012, nr 1, 25


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.025

Streszczenie

Wytworzono dwa rodzaje magnetycznych kompozytów elastomerowych, które otrzymano przez wprowadzenie ferrytu lub ferrytu w połączeniu z sadzą do matrycy z kauczuku naturalnego. Zbadano wpływ użytych napełniaczy i termooksydacyjnego starzenia na podstawowe właściwości fizyczne i magnetyczne kompozytów elastomerowych. Wraz z badaniem właściwości analizowano gęstości sieciowania i struktury wiązań poprzecznych w przygotowanych wulkanizatach. Wyniki badań wykazały, że dodatek samego ferrytu, jak i w połączeniu z sadzą wpływa na badane właściwości w różny sposób. Obecność wypełniacza magnetycznego prowadzi do zwiększenia wartości naprężenia przy wydłużeniu 300 % (Se300) i twardości kompozytów, natomiast wydłużenie przy zerwaniu zmniejsza się. W przypadku wytrzymałości na rozciąganie praktycznie nie obserwuje się jego zmian pod wpływem dodanego wypełniacza. Wartości właściwości magnetycznych wulkanizatów znacznie zwiększają się wraz ze wzrostem zawartości ferrytu. Podsumowując można stwierdzić, że otrzymane wulkanizaty mają dobre właściwości magnetyczne i mechaniczne.


Słowa kluczowe: magnetyczne kompozyty elastomerowe, żelazian(III) strontu, właściwości fizyczne, właściwości magnetyczne, starzenie termooksydacyjne


e-mail: jan.kruzelak@stuba.sk


J. Kruželák, I. Hudec, R. Dosoudil (121.4 KB)
Magnetyczne kompozyty elastomerowe — właściwości fizyczne i struktura sieci (j. ang.)