English version
Drukuj

Maciej Studziński doktorem nauk inżynieryjno-technicznych

8 czerwca 2020 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Studzińskiego pt.: „Struktura i właściwości nanokompozytów na osnowie poliolefin z nanokrzemionkami sferycznymi”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Regina Jeziórska. Obrona została przyjęta, a 16 czerwca 2020 r. mgr Maciej Studziński otrzymał stopień doktora nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna.

Dr Maciej Studziński jest st. specjalistą w Zakładzie Technologii i Przetwórstwa Polimerów, w Zespole Przetwórstwa Polimerów i Materiałów Kompozytowych.

Serdecznie gratulujemy!


Pozostałe aktualności...