English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Ł. Klapiszewski, R. Oliwa, M. Oleksy, T. Jesionowski

Lignosulfonian wapnia jako przyjazny środowisku dodatek do sieciowania
kompozytów włóknistych na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej (j.ang.)

Polimery 2018, nr 2, 102


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.3

Streszczenie

Badano możliwości zastosowania lignosulfonianu wapnia (CLS) jako przyjaznego środowisku dodatku stosowanego do sieciowania kompozytów włóknistych, których osnowę stanowiła żywica fenolowo-formaldehydowa. Na wstępie szczegółowo scharakteryzowano CLS określając jego najważniejsze właściwości fizykochemiczne i dyspersyjno-morfologiczne. Następnie wytworzono kompozycje żywicy fenolowo-formaldehydowej z CLS lub z bentonitem modyfikowanym chlorkiem trimetylo-2-hydroksypropyloamoniowym. Tak przygotowanych kompozycji użyto do impregnacji siatek z włókna szklanego. Zbadano właściwości mechaniczne oraz oceniono morfologię i właściwości powierzchniowe sporządzonych próbek. Stwierdzono wyraźny wpływ rodzaju zastosowanego napełniacza na parametry wytrzymałościowe próbek. Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku siatek szklanych impregnowanych żywicą fenolowo-formaldehydową z dodatkiem 1 % mas. modyfikowanego bentonitu i 1 % mas. CLS.


Słowa kluczowe: lignosulfonian wapnia, kompozyt, żywica fenolowo-formaldehydowa
e-mail: lukasz.klapiszewski@put.poznan.pl

Ł. Klapiszewski, R. Oliwa, M. Oleksy, T. Jesionowski (1.19 MB)
Lignosulfonian wapnia jako przyjazny środowisku dodatek do sieciowania kompozytów włóknistych na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej (j.ang.)