English version
Drukuj

Piotr Krzeczyński doktorem nauk medycznych

ICHP - dr Krzeczyński

4 czerwca 2020 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Krzeczyńskiego pt. „Nowe, małocząsteczkowe związki chemiczne hamujące biologiczną aktywność interleukiny 15”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Katarzyna Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, a promotorem pomocniczym dr Wojciech Łuniewski z Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej (Ł-IChP). Praca powstała w Łukasiewicz – Instytucie Farmaceutycznym, a termin jej obrony przypadł już po połączeniu Ł-IF oraz Ł-IChP.

Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan pandemii obrona przebiegła w trybie wideokonferencji na platformie Zoom. Po wystąpieniu doktoranta oraz dyskusji odbyło się (również w trybie on-line) zamknięte posiedzenie przedstawicieli Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, którzy zadecydowali o przyjęciu obrony i nadaniu doktorantowi stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Dr inż. Piotr Krzeczyński jest st.specjalistą w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii w Zespole Chemii Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy!


Pozostałe aktualności...