English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Wybór, M. Zaborski


Kopolimery biodegradowalne.Cz. II. Właściwości kopolimerów szczepionych żelatyn

Polimery 1999, nr 4, 241


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.241


Streszczenie

Na podstawie doniesień literaturowych omówiono właściwości fizykochemiczne i użytkowe produktów szczepienia polimerów winylowych (głównie akrylowych) na żelatynie. W szczególności scharakteryzowano ich rozpuszczalność, lepkość roztworów, higroskopijność, odporność termiczną, odporność kopolimerów na biodegradację oraz właściwości mechaniczne błon. Odporność kopolimerów na działanie enzymów bakteryjnych rośnie ze wzrostem stopnia szczepienia. Gdy stopień ten przekracza 200%, kopolimery stają się całkowicie odporne na biodegradację. Przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania omawianych kopolimerów.
Słowa kluczowe: kopolimery szczepione żelatyny, właściwości fizykochemiczne i użytkowe, podatność nabiodegradację, zastosowanie
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl