English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, P. Orth, P. Tappe, M. Rink, K. Pawlaczyk


Konstruowanie wyrobów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem możliwości ich recyklingu. Cz. I. Co konstruktor wiedzieć powinien

Polimery 1999, nr 4, 275


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.275


Streszczenie

Przedstawiono powiązania jakości recyklatu z kosztami jego otrzymywania (rys. 2 i 4) ora zzwiązane z tym stawiane konstruktorom wymagania (rys. 3), których spełnienie jest niezbędne po to, aby proces recyklingu zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych uczynić opłacalnym i możliwym do zrealizowania w praktyce. Omówiono również zagadnienie właściwego doboru materiałów pierwotnych z punktu widzenia ich przyszłej podatności na recykling. Podkreślono przy tym problemy ograniczenia liczby materiałów w wyrobie oraz ich wzajemnej mieszalności (rys. 7).


Słowa kluczowe: recykling tworzyw sztucznych, opłacalność recyklingu, projektowanie wyrobów z tworzywsztucznych a recykling
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl