English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Baranowski, P. Palutkiewicz, K. Werner

Konstrukcja głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur

z tworzyw polimerowych o zwiększonej

wytrzymałości mechanicznej (j. ang.)

Polimery 2015, nr 1, 66


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.066

Streszczenie

W pracy przedstawiono projekt nowej konstrukcji głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z tworzyw polimerowych, zwłaszcza z polietylenu. Cechą charakterystyczną opisywanej głowicy jest to, że część stożkowa rdzenia od strony dyszy oraz część stożkowa dyszy od strony rdzenia mają na swych powierzchniach zwoje rozmieszczone wzdłuż linii śrubowej. Zwoje te są przesunięte względem siebie, tworząc kanał kształtujący przepływ strumienia uplastycznionego polimeru. Przepływ w kanałach śrubowych powoduje powstawanie naprężeń stycznych na skutek orientacji makrocząsteczek w kierunku przepływu, co przyczynia się do wzrostu wytrzymałości rur na ciśnienie wewnętrzne. Wniniejszym artykule opisano również aktualny stan wiedzy o tego typu głowicach wytłaczarskich oraz przedstawiono matematyczną interpretację wzrostu wytrzymałości rur polimerowych w procesie wytłaczania. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne głowicy umożliwia stosunkowo prosty i tani sposób produkcji rur o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej z tworzyw polimerowych.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, głowica wytłaczarska, rury z tworzyw polimerowych, polietylen, wytrzymałość mechaniczna


e-mail: palutkiewicz@ipp.pcz.pl

W. Baranowski, P. Palutkiewicz, K. Werner (492.8 KB)
Konstrukcja głowicy wytłaczarskiej do wytwarzania rur z tworzyw polimerowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (j. ang.)