English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, R. Oliwa, R. Szałajko, O. Markowska, G. Budzik, J. Sęp

Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej napełnionej modyfikowanymi bentonitami
wzmocnione siatkami z włókna szklanego stosowane jako ściernice

Polimery 2018, nr 2, 81


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.1

Streszczenie

Publikacja stanowi kontynuację prac nad otrzymywaniem kompozytów na osnowie żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) napełnianej bentonitami modyfikowanymi czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Wytworzone kompozyty użyto do przesycania siatek z włókna szklanego o różnym splocie i różnej gramaturze. Oceniano wpływ struktury wzmocnienia (splotu siatki szklanej) na właściwości mechaniczne oraz strukturalne otrzymanych kompozytów, zwłaszcza pod względem ich przydatności do zastosowania w charakterze ściernic. Stwierdzono, że kompozyty na osnowie zawierającej modyfikowane glinokrzemiany wykazują większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie niż kompozyty na osnowie niemodyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej. Na podstawie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) stwierdzono znacznie lepsze zwilżenie włókien siatek szklanych przesycanych kompozycjami PF z dodatkiem modyfikowanych bentonitów niż przesycanych nienapełnioną żywicą fenolowo-formaldehydową.


Słowa kluczowe: żywica fenolowo-formaldehydowa, modyfikowane QAS bentonity, włókna szklane, właściwości mechaniczne, kruche przełomy SEM, ściernice
e-mail: molek@prz.edu.pl

M. Oleksy, R. Oliwa, R. Szałajko, O. Markowska, G. Budzik, J. Sęp (1.46 MB)
Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej napełnionej modyfikowanymi bentonitami wzmocnione siatkami z włókna szklanego stosowane jako ściernice