English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, R. Oliwa, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G.Budzik

Kompozyty żywicy epoksydowej zmodyfikowanymi bentonitami dla potrzeb

przemysłu lotniczego

Polimery 2012, nr 3, 228


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.228

Streszczenie

Sporządzono kompozyty na osnowie handlowej, dianowej żywicy epoksydowej Epidian 6 (EP6) napełnionej bentonitem Specjal (BS), modyfikowanym IV-rz. solami amoniowymi (QAS). Przedstawiono wpływ zawartości modyfikowanego bentonitu (1,5—4,5 % mas.) na właściwości użytkowe otrzymanych nanokompozytów oraz laminatów na osnowie wytwarzanych nanokompozytów, wzmacnianych tkaninami z włókien szklanych. Oceniano właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych nanokompozytów pod kątem ich wykorzystania w elementach konstrukcji lotniczych. Stwierdzono, że nanokompozyty na osnowie żywicy EP6 z dodatkiem BS modyfikowanego QAS oraz laminaty na osnowie tych nanokompozytów wykazywały znacznie lepszą odporność na płomień, niż nienapełniona żywica.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, nanonapełniacze, glina smektyczna, organogliny, nanokompozyty, laminaty, właściwości mechaniczne, uniepalnianie


e-mail: molek@prz.edu.pl

M. Oleksy, R. Oliwa, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G. Budzik (657.4 KB)
Kompozyty żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczego