English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Krajenta, A. Pawlak, A. Galeski

Kompozyty w pełni polimerowe – nowe podejście z użyciem rozplątanych częściowo krystalicznych polimerów.
Cz.II. Otrzymywanie kompozytów zawierających częściowo rozplątany polilaktyd (j.ang.)

Polimery 2020, nr 4, 261


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.4.1

Streszczenie

Oceniano właściwości mechaniczne podczas jednoosiowego rozciągania dwóch rodzajów polilaktydu: ze zmniejszoną gęstością splątań makrocząsteczek i z równowagową gęstością splątań. Wykazano, że częściowo splątany polimer łatwiej ulega deformacji plastycznej. Z tego względu użyto go do wytworzenia kompozytu całkowicie polimerowego w wyniku zmieszania z drugim stopionym polimerem – poli(bursztynianem butylenu) lub polistyrenem. Podczas mieszania polimerów powstawały włókna polilaktydowe wzmacniające wytworzony kompozyt.


Słowa kluczowe: polilaktyd, kompozyty polimerowe, właściwości mechaniczne, splątania makrocząsteczek
e-mail: apawlak@cbmm.lodz.pl

J. Krajenta, A. Pawlak, A. Galeski (1.27 MB)
Kompozyty w pełni polimerowe – nowe podejście z użyciem rozplątanych częściowo krystalicznych polimerów. Cz. II. Otrzymywanie kompozytów zawierających częściowo rozplątany polilaktyd