English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sadej, L. Gierz, M. Naumowicz

Kompozyty poliuretanowe o zwiększonym przewodnictwie cieplnym zawierające azotek boru (j. ang.)

Polimery 2019, nr 9, 591


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.9.3

Streszczenie

Określono wpływ zawartości cząstek azotku boru (BN) w kompozytach poliuretanowych (PUR) na ich wytrzymałość na ściskanie, gęstość oraz właściwości termiczne. Wyznaczono parametry procesowe uzyskanych pianek PUR, takie jak: czas kremowania, czas żelowania i czas suchego lica. Właściwości mechaniczne kompozytów były o ok. 40% lepsze niż osnowy PUR, przy bardzo małej zawartości napełniacza – 3% mas., a względny wzrost przewodności cieplnej wynosił około 8%. Stwierdzono, że cząstki BN można stosować jako napełniacz w celu uzyskania termoprzewodzących sztywnych pianek PUR.


Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, kompozyty polimerowe, azotek boru, właściwości mechaniczne
M. Sadej, L. Gierz, M. Naumowicz (656.4 KB)
Kompozyty poliuretanowe o zwiększonym przewodnictwie cieplnym zawierające azotek boru (j. ang.)