English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Studziński, R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Zielecka

Kompozyty polipropylen/nanokrzemionka z udziałem EOC-g-GMA jako kompatybilizatora (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 625


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.625

Streszczenie

Polipropylen modyfikowany nanokrzemionką otrzymywano in situ w procesie reaktywnego wytłaczania. W wyniku reakcji grup aminowych, wprowadzonych do nanocząstek krzemionki (NH2-SiO2), z metakrylanem glicydylu szczepionym na kopolimerze etylen/n-oktan (EOC-g-GMA) polepszyła się dyspersja nanonapełniacza w osnowie polipropylenowej oraz zwiększyła się kompatybilność układu krzemionka/PP. Już mała zawartość nanokrzemionki (2 % mas.) i EOC-g-GMA (4—6 % mas.) powodowały zwiększenie udarności i wydłużenia przy zerwaniu, natomiast wytrzymałość na rozciąganie zmieniała się tylko w niewielkim stopniu. Obecność w układzie napełniacza i kompatybilizatora nie wpłynęła w istotnym stopniu na strukturę krystaliczną PP, ale we wszystkich kompozytach znacznie zmniejszyły się rozmiary sferolitów PP. Stabilność termiczna kompozytów była znacznie większa niż osnowy polimerowej PP. Zwiększenie sztywności kompozytu, wyrażone wzrostem modułu zachowawczego i modułu stratności, wskazuje na bardzo dobrą adhezję na granicy faz. Zaobserwowane zmiany są efektem synergii NH2-SiO2 z EOC-g-GMA.


Słowa kluczowe: nanokrzemionka sferyczna, kompozyty, polipropylen, kompatybilizatory

e-mail: regina.jeziorska-dn@ichp.pl

M. Studziński, R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Zielecka (1.29 MB)
Kompozyty polipropylen/nanokrzemionka z udziałem EOC-g-GMA jako kompatybilizatora (j. ang.)