English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Piekielna, M. Mucha


Kompozyty polimerowe zawierające cititozan lub skrobię jako napełniacz biodegradowalny

Polimery 1999, nr 1, 024


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.024


Streszczenie

W wyniku zmieszania biodegradowalnego napelniacza — chitozanu lub skrobi — z oligomeryczną matrycą w postaci nienasyconej żywicy poliestrowej albo oligo(metakrylanu metylu) i następnej polimeryzacji matrycy (pod wpływem promieniowania UV w przypadku poliestru oraz wobec nadtlenku benzoilu w przypadku PMMA) otrzymano próbki kompozytów zawierające do 40% skrobi bądź też do 15% chitozanu. Próbki miały postać folii grubości 20—50 pm. Wyniki badań mikroskopowych świadczą o heterofazowości (rys. 1). Ze zwiększaniem zawartości biodegradowalnego napełniacza maleje naprężenie zrywające i moduł sprężystości kompozytów (rys. 2 i 3). Wyniki uzyskane metodą DSC wskazują na przyspieszenie polimeryzacji matrycy oligo(metakrylanu metylu) pod wpływem użytych napełniaczy (rys. 7).
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, napełniacze biodegradowalne, nienasycony poliester, poli(metakrylan metylu), morfologia, właściwości mechaniczne

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl