English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Los, A. Lukomska, R. Jeziorska

Kompozyty polimerowe z napełniaczem metalicznym do zastosowania
w ekranowaniu pola elektromagnetycznego (j.ang.)

Polimery 2016, nr 10, 663


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.663

Streszczenie

Materiały o właściwościach ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne stały się ważnym obiektem badań ze względu na możliwość ich zastosowania militarnego, komercyjnego, komunikacyjnego, a także w ochronie środowiska. Interferencja elektromagnetyczna (EMI), pojawiająca się w wyniku wzajemnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia elektroniczne, może powodować bardzo poważne zakłócenia, np. w działaniu urządzeń medycznych, samochodów itp. Wśród materiałów skutecznie ekranujących pole magnetyczne coraz większą uwagę skupiają kompozyty polimerowe z udziałem napełniaczy metalicznych. W porównaniu ze stosowanymi obecnie do tego celu osłonami metalowymi, polimerowe materiały kompozytowe charakteryzują się elastycznością i łatwością przetwarzania, małym ciężarem właściwym oraz dużą odpornością na korozję. Szerokie możliwości modyfikacji kompozytów w zakresie wyboru osnowy polimerowej, rodzaju napełniacza, jego zawartości i struktury umożliwiają sterowanie właściwościami elektromagnetycznymi w zależności od docelowej aplikacji.

Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wybrane wyniki prac doświadczalnych dotyczące kompozytów polimerowych z udziałem napełniaczy metalicznych. Ze względu na multidyscyplinarny charakter wyniki te mogą być przydatne w różnych obszarach badań.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, ekranowanie pola elektromagnetycznego, napełniacze metaliczne
e-mail: Przemyslaw.Los@ichp.pl
P. Los, A. Lukomska, R. Jeziorska (644.7 KB)
Kompozyty polimerowe z napełniaczem metalicznym do zastosowania w ekranowaniu pola elektromagnetycznego (j.ang.)