English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Frańczak, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik


Kompozyty polietylenowe uniepalnione wodorotlenkiem glinu stosowane na powłoki kabli elektrycznych (j. ang.)
Polimery 2018, nr 6, 458

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.7

Streszczenie

Zbadano kompozyty na osnowie liniowego małocząsteczkowego polietylenu (PE-LLD) uniepalnione wodorotlenkiem glinu (AH) o budowie pakietowej, niepowlekanym (AH40D) i powlekanym powierzchniowo stearynianem wapnia (AH40CD). Udział AH w kompozytach wynosił 60 % mas. Kompozyty PE-LLD zawierające powlekany AH (próbki K2, K3) wykazywały lepszą odporność ogniową oraz korzystniejsze właściwości mechaniczne niż kompozyty PE-LLD z udziałem niepowlekanego AH (próbka K1).


Słowa kluczowe: polietylen, wodorotlenek glinu, odporność na płomień, właściwości mechaniczne

e-mail: molek@prz.rzeszow.pl
A. Frańczak, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik (422 KB)
Kompozyty polietylenowe uniepalnione wodorotlenkiem glinu stosowane na powłoki kabli elektrycznych