English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L.-A. Linden, J. Jakubiak

Kontrakcja (skurcz) w procesie polimeryzacji.

Cz. II. Kompozyty dentystyczne na podstawie żywic organicznych (j. ang.)

Polimery 2001, nr 9, 590


Streszczenie

Dokonano przeglądu zagadnień (78 odsyłaczy) dotyczących przyczyn występowania skurczu polimeryzacyjnego (liniowego i objętościowego, tabele 1 i 2) oraz spowodowanych przez taki skurcz naprężeń wewnętrznych w fotopolimeryzowanych kompozytach dentystycznych wprowadzanych do zębów w miejsce ubytków. Rozpływ żywicy po gładkiej i płaskiej powierzchni zęba, wniknięcie pęcherzyków powietrza w trakcie mieszania oraz wchłanianie wody częściowo zmniejszają powstające naprężenia. Kierunki wektorów zachodzącego skurczu można określić na drodze odpowiednich symulacji komputerowych (rys. 4). W przypadku monomerów (met)akrylowych dodatek napełniaczy (do 80%, tabela 4) i prepolimerów pozwala na znaczne ograniczenie występowania naprężeń. Inny sposób zmniejszenia kontrakcji może polegać na zastosowaniu polimeryzacji rodnikowej z otwarciem pierścienia.


Słowa kluczowe: skurcz polimeryzacyjny, skurcz liniowy i objętościowy, kompozyty dentystyczne, występowanie naprężeń, sposoby ograniczania naprężeń
L.-A. Linden, J. Jakubiak (333 KB)
Kontrakcja (skurcz) w procesie polimeryzacji. Cz. II. Kompozyty dentystyczne na podstawie żywic organicznych (j. ang.)