English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, M. Zaborniak, O. Markowska, J. Ryszkowska, T. Jesionowski

Kompozycje modyfikowanych farb proszkowych.
Cz. 1. Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych

Polimery 2018, nr 11-12, 762


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.4

Streszczenie

Z wykorzystaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej sporządzono kompozycje poliestrowej farby proszkowej BFP z wytypowanymi nanonapełniaczami: zmodyfikowanym bentonitem oraz krzemionką modyfikowaną metakrylanem 3-(trimetoksysililo)propylu i naniesiono je na płytki metalowe. Stwierdzono, że powłoki wykonane z kompozycji farby proszkowej z nanonapełniaczami i dodatkami wykazują znacznie korzystniejsze właściwości: połysk, twardość względną, udarność, plastyczność, odporność na zarysowania, przyczepność do podłoża oraz wytrzymałość przy ścinaniu niż powłoki z niemodyfikowanej farby proszkowej.


Słowa kluczowe: poliestrowe farby proszkowe, modyfikowany bentonit, modyfikowana krzemionka, hybrydowe farby proszkowe, stabilizator UV
M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, M. Zaborniak, O. Markowska, J. Ryszkowska, T. Jesionowski (656.8 KB)
Kompozycje modyfikowanych farb proszkowych. Cz. 1.Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych