English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Sikorska, M. Musioł, J. Rydz, M. Kowalczuk, G. Adamus

Kompostowanie przemysłowe jako metoda zagospodarowania odpadów z materiałów poliestrowych otrzymywanych z surowców odnawialnych

Polimery 2019, nr 11-12, 818


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.11

Streszczenie

Przedstawiono metodologię badań procesu biodegradacji prototypowych wyrobów wytworzonych z polilaktydu i jego kompozycji polimerowych z polihydroksyalkanianami w warunkach kompostowania przemysłowego. Próbki inkubowano w pryzmie kompostowej, systemie kontenerowym KNEER oraz systemie BIODEGMA na terenie Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrzu. Opracowana metodologia pozwala ocenić, czy testowane materiały i wytworzone z nich produkty końcowe o odpowiednich właściwościach użytkowych, po spełnieniu swojej funkcji, kwalifikują się do recyklingu organicznego.


Słowa kluczowe: recykling organiczny, polimery (bio)degradowalne, PLA, PHA, poliestry, zagospodarowanie odpadów
e-mail: gadamus@cmpw-pan.edu.pl
W. Sikorska, M. Musioł, J. Rydz, M. Kowalczuk, G. Adamus (1.82 MB)
Kompostowanie przemysłowe jako metoda zagospodarowania odpadów z materiałów poliestrowych otrzymywanych z surowców odnawialnych