English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szczegot, Z. Flisak, I. Sibelska, B. Dawidowska-Marynowicz

Kompleksy chlorków metali przejściowych z tetrahydrofuranem [MtCl4(THF)2] jako

prekursory katalizatorów polimeryzacji etylenu (j. ang.)

Polimery 2002, nr 2, 85


Streszczenie

Otrzymano trzy kompleksy chlorków metali przejściowych z THF — [TiCl4(THF)2] (1), [ZrCl4(THF)2] (II), oraz [HfCl4(THF)2] (III) i zastosowano je jako prekursory katalizatorów tytanowo-magnezowych w niskociśnieniowej polimeryzacji (0,5 MPa, 323 K) etylenu przy użyciu AlEt3 (najkorzystniej), AlEt2Cl lub Al(i-Bu)3 jako kokatalizatora (rys. 1, tabela 1). Zmierzono gęstość, gęstość nasypową, stopień krystaliczności, ciężary cząsteczkowe i ich rozkład oraz temperaturę topnienia uzyskanego PE-HD (tabela 1). Aktywność katalizatorów wzrastała w szeregu (III) < (II) < (I), tzn. ze wzrostem elektroujemności pierwiastka metalu i ze spadkiem wartości ładunku cząstkowego na atomie metalu grupy przejściowej w cząsteczce prekursora (tabela 3). Uzyskane dane doświadczalne zostały potwierdzone przez komputerowe wykresy powierzchni katalizatora (rys. 2—6). Katalizatory zawierające nieskompleksowane z THF czterochlorki osadzone na [MgCl2(THF)2] były mnicj aktywne od katalizatorów (I)—(III), ale także spełniały zależności ogólne (rys. 1).


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, katalizatory, kompleksy chlorków metali przejściowych z tetrahydrofuranem, modelowanie molekularne
K. Szczegot, Z. Flisak, I. Sibelska, B. Dawidowska-Marynowicz (1.54 MB)
Kompleksy chlorków metali przejściowych z tetrahydrofuranem [MtCl4(THF)2] jako prekursory katalizatorów polimeryzacji etylenu (j. ang.)