English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Fortelný, J. Jůza

Koalescencja w przepływie: model interfazy o dowolnej ruchliwości

i dobór jego parametrów (j. ang.)

Polimery 2015, nr 10, 628


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.628

Streszczenie

Proces koalescencji składa się z czterech etapów: zbliżanie się do siebie pary kropli, rozpływanie się osnowy pomiędzy kroplami, pękanie osnowy przy krytycznej odległości pomiędzy kroplami oraz łączenie kropli i tworzenie nowej jednej kropli. W artykule przedstawiono analizę drugiego etapu koalescencji, gdzie siła napędowa wynika z istnienia gradientu prędkości przepływu osnowy, a zbliżenie się kropel jest spowolnione przez rozpływanie się warstwy osnowy istniejącej pomiędzy kroplami. W ramach przedstawionej pracy rozszerzono równanie Jeelaniego i Hartlanda, łącząc je z modelem w pełni ruchliwej interfazy (FMI); otrzymano model opisujący koalescencję wywołaną przepływem w całym zakresie lepkości, co określono jako model o dowolnej ruchliwości interfazy (Arbitrarily mobile interface model, AMI). Analizowano wpływ doboru parametrów a i b modelu AMI, dla trzech wartości stosunku lepkości kropel do lepkości osnowy w przepływie ścinającym, na prawdopodobieństwo wystąpienia koalescencji (Pc). Nowy model AMI jest półempiryczny, a jego bezwymiarowe parametry a i b mogą być określone z większą dokładnością dzięki porównaniu z danymi doświadczalnymi. Zapewnia on lepszy opis zjawiska koalescencji w całym zakresie stosunku lepkości kropel do lepkości osnowy niż powszechnie stosowane modele. Może też służyć jako dodatkowa korekta modelu opisującego koalescencję mniejszych kropli omałej lepkości.
Słowa kluczowe: koalescencja w przepływie, mieszaniny polimerowe, ruchliwość interfazy, interfaza o dowolnej ruchliwości
e-mail: fortelny@imc.cas.cz
I. Fortelný, J. Jůza (357.6 KB)
Koalescencja w przepływie: model interfazy o dowolnej ruchliwości i dobór jego parametrów (j. ang.)