English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Krzywania-Kaliszewska, M. Maciejewska, M. Zaborski

Koagenty do nadtlenkowego sieciowania kopolimeru etylenowo-propylenowego

Polimery 2012, nr 10, 734


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.734

Streszczenie

Sporządzono mieszanki z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPM), krzemionki i nadtlenku dikumylu (DCP) z dodatkiem koagentów w postaci nanometrycznych cząstek zmodyfikowanego tlenku magnezu lub wapnia. Próbki wulkanizowano w temp. 160 °C w ciągu 40 min. Wyznaczono gęstość usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechaniczne. Za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) zbadano wpływ rodzaju koagenta na dystrybucje węzłów w sieci elastomerowej. Zbadano również termokurczliwość otrzymanych próbek. Stwierdzono, że zastosowanie koagenta pozwala na otrzymanie kompozytów wykazujących zadowalające właściwości mechaniczne, a jednocześnie charakteryzujących się pamięcią kształtu.


Słowa kluczowe: koagenty, kopolimer etylenowo-propylenowy, sieciowanie nadtlenkowe, właściwości mechaniczne, termokurczliwość

e-mail: alicja.krzywania@p.lodz.pl

A. Krzywania-Kaliszewska, M. Maciejewska, M. Zaborski (174.9 KB)
Koagenty do nadtlenkowego sieciowania kopolimeru etylenowo-propylenowego