English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Mucha, M. Tylman, J. Mucha

Kinetyka krystalizacji polikaprolaktonu w nanokompozytach (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 686


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.686

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań kinetyki krystalizacji polikaprolaktonu z mikro- oraz nanododatkami, takimi jak talk (czynnik nukleacji) i nanosrebro (dodatek antybakteryjny). Metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz analizy termooptycznej (TOA) badano proces krystalizacji w zakresie temperatury 38,5—41,5 °C. Kinetykę procesu opisano za pomocą modelu Avramiego. Wyznaczono parametry n oraz log K. Przeanalizowano wpływ dodatku napełniaczy i warunków prowadzenia procesu krystalizacji na zmiany połówkowego czasu krystalizacji, temperatury topnienia oraz stopnia krystaliczności polimeru.
Słowa kluczowe: krystalizacja, polikaprolakton, nanosrebro, talk, nanokompozyty
e-mail: michal.tylman@p.lodz.pl
M. Mucha, M. Tylman, J. Mucha (1.36 MB)
Kinetyka krystalizacji polikaprolaktonu w nanokompozytach (j. ang.)