English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Jarecki

Kierunki w teorii i modelowaniu układów polimerowych prezentowane podczas kongresu IUPAC MACRO 2000

Polimery 2002, nr 6, 389


Streszczenie

Wymienione w tytule kierunki badań przedyskutowano na podstawie blisko 60 referatów i plakatów przedstawionych w ramach sesji poświęconej tej tematyce. Prezentowane prace dotyczyły zagadnień dynamiki molekularnej, zachowania się układów polimerowych w polach sił zewnętrznych, kształtowania się struktur w cienkich warstwach powierzchniowych i międzyfazowych oraz reakcji polimeryzacji i wpływu budowy monomeru na konformację łańcuchów. Prace różniły się także pod względem stosowanych metod badawczych — obejmowały zakres od ściśle teoretycznych analitycznych lub komputerowych, do doświadczalnych badań modelowych dobrze określonych układów rzeczywistych.


Słowa kluczowe: układy polimerowe, teoria i modelowanie, symulacja komputerowa, metody analityczne
L. Jarecki (965.7 KB)
Kierunki w teorii i modelowaniu układów polimerowych prezentowane podczas kongresu IUPAC MACRO 2000