English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Skopińska-Wiśniewska

Keratyna w medycynie i inżynierii tkankowej

Polimery 2013, nr 2, 100


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.100

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania keratyny w biotechnologii i medycynie, w szczególności jako nośniki leków i substancji aktywnych oraz w inżynierii tkankowej. Keratyny to grupa białek włóknistych, stanowiących podstawowy budulec cytoszkieletu komórek oraz zewnętrznej okrywy ciała ptaków, gadów i ssaków. Stanowią one białka łatwo dostępne, biodegradowalne, biokompatybilne, wykazują zdolność do samoorganizacji oraz sprzyjają adhezji i proliferacji komórek. Omówiono metody otrzymywania oraz modyfikacji właściwości tego białka. Przedstawiono również materiały na bazie keratyny domieszkowane innymi biopolimerami, np. kolagenem, chitozanem, fibroiną jedwabiu, poli(kwasem mlekowym) oraz polimerami syntetycznymi, m.in. poli(tlenkiem etylenu) oraz hydroksyapatytem.


Słowa kluczowe: keratyna, biomateriały, inżynieria tkankowa

e-mail: joanna@chem.umk.pl

J. Skopińska-Wiśniewska (84.5 KB)
Keratyna w medycynie i inżynierii tkankowej