English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. M. Sadek, A. M. Motawie, W. M. Sayed, E. A. lsmail

Kauczuki o ulepszonej trwałości termicznej i odporności na działanie mikroorganizmów (j. ang.)

Polimery 2000, nr 2, 116


Streszczenie

Zsyntetyzowano sulfotlenek bis(4-hydroksyfenylu) oraz tetrabromobis(4-hydroksyfenylo)propan (pochodna bromowa bisfenolu A) i sulfotlenek tetrabromobis(4-hydroksyfenylu). Związki te zastosowano jako modyfikatory kauczuku naturalnego, styrenowo-butadienowego i nitrylowo-butadienowego (tabela 2). Ponadto użyto neoprenu (kauczuk chloroprenowy) oraz krzemionki bezpostaciowej i sadzy jako wypełniaczy tych kauczuków. Składniki mieszano w mieszalniku dwuwalcowym w ciągu 15 min w temp. 150°C i wulkanizowano otrzymaną mieszankę. Oznaczano twardość, rozdzieralność (folii), przewodnictwo cieplne, odporność na działanie oleju mineralnego i mikroorganizmów oraz odporność termiczną wulkanizatów. Najlepsze właściwości wykazały kauczuki modyfikowane neoprenem i sulfotlenkiem tetrabromobis(4-hydroksyfenylu).
Słowa kluczowe: kauczuk naturalny, syntetyczne kauczuki butadienowe, modyfikatory, właściwości mechaniczne i cieplne, odporność na drobnoustroje
E. M. Sadek, A. M. Motawie, W. M. Sayed, E. A. lsmail (338.7 KB)
Kauczuki o ulepszonej trwałości termicznej i odporności na działanie mikroorganizmów (j. ang.)