English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski

Kauczuk naturalny i wybrane produkty jego chemicznej modyfikacji — zarys historyczny

Polimery 2002, nr 5, 310


Streszczenie

Przedstawiono wybrane fakty z historii kauczuku naturalnego (NR) — począwszy od pierwszego zetknięcia się Europejczyków z tym produktem w wieku XVI, poprzez rozwój jego praktycznego zastosowania w wieku XVIII, a zwłaszcza w pierwszej połowie wieku XIX (odkrycie wulkanizacji i mastykacji, skonstruowanie powlekarki, walcarki i kalandra, otrzymanie ebonitu), aż do współczesnych osiągnięć w dziedzinie modyfikacji NR. Szczegółowo omówiono chlorowcopochodne NR, epoksydowany NR oraz niektóre inne modyfikowane NR (np. kauczuki izomeryzowane lub deproteinizowane), podkreślając ich cenne właściwości użytkowe i możliwości zastosowania. Na podstawie przedstawionych w artykule informacji można przypuszczać, że NR będzie w najbliższych latach wciąż jeszcze często wykorzystywanym kauczukiem.


Słowa kluczowe: kauczuk naturalny, historia, chemiczna modyfikacja, chlorowcopochodne, pochodne epoksydowe, właściwości
W. M. Rzymski (844 KB)
Kauczuk naturalny i wybrane produkty jego chemicznej modyfikacji — zarys historyczny