English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, P. Kubisa, G. Lapienis, S. Slomkowski

Kamienie milowe w rozwoju badań polimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych — spojrzenie z perspektywy osobistej (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 9


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.009

Streszczenie

Dokonano zwięzłego przeglądu badań polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych acetali, eterów, estrów i estrów kwasu fosforowego rozwijanych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi. Szczególną uwagę poświęcono wynikom, które na podstawie osobistego poglądu autorów niniejszego artykułu, mają bardziej ogólne znaczenie w nauce o polimerach. W dyskusji położono nacisk na termodynamikę i kinetykę polimeryzacji w powiązaniu z jej mechanizmem.


Słowa kluczowe: monomery heterocykliczne, polimeryzacja jonowa, polimeryzacja koordynacyjna, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, kinetyka polimeryzacji, termodynamika polimeryzacji


e-mail: anduda@cbmm.lodz.pl

A. Duda, P. Kubisa, G. Lapienis, S. Slomkowski (280.8 KB)
Kamienie milowe w rozwoju badań polimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych — spojrzenie z perspektywy osobistej (j. ang.)