English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, A. Zgrzeba

Jonożele – materiały zawierające immobilizowane ciecze jonowe (j.ang.)

Polimery 2017, nr 5, 344


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.344

Streszczenie
Duże zainteresowanie cieczami jonowymi (IL) wynika z ich wyjątkowych właściwości. Wiele zastosowań IL wymaga immobilizacji IL w stałych matrycach, ale z zachowaniem specyficznych właściwości tych cieczy. Takie stabilne materiały, stanowiące układy ciecz-ciało stałe, nazywane są jonożelami. Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej klasyfikacji, metod otrzymywania i właściwości, a także możliwości zastosowań tych materiałów. Szczególną uwagę poświęcono jonożelom, których matryce stanowią polimery.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, jonożel, klasyfikacja jonożeli, właściwości jonożeli, zastosowanie jonożeli
e-mail: Ewa.Andrzejewska@put.poznan.pl
E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, A. Zgrzeba (520.8 KB)
Jonożele – materiały zawierające immobilizowane ciecze jonowe (j.ang.)