English version
Drukuj

Instytut partnerem Kongresu ETCC2020

ICHP - ETCC2020

Uwaga:
Ze względu na ograniczenia w związku z pandemią SARS CoV-2
ETCC2020 odbędzie się w roku 2021.
Nowy termin kongresu zostanie podany do 30 lipca 2020 r.


European Technical Coatings Congress ETCC2020 po raz pierwszy od 70 lat odbędzie się w Polsce. Organizatorzy – FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem – zapraszają w dniach 2-4 września 2020 r. do Krakowa. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej jest partnerem wydarzenia.

Prezentacje w trakcie Kongresu dotyczyć będą najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.


Tematyka referatów i posterów w szczególności obejmie:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych
 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów
 • Materiały do ochrony antykorozyjnej
 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów
 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Postęp w technologii oraz produkcji
 • Urządzenia i instalacje produkcyjne
 • Metody i urządzenia do aplikacji
 • Badania i pomiary, systemy jakościowe
 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok lakierowych.


W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne, sesja posterowa oraz wystawy. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” – z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.

Prelegentami kongresu będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z Europy, a także z innych państw z całego świata.

Szczegóły dostępne są na stronie kongresu: www.etcc2020.org/en/congress/application-docs


ETCC2020
jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni. Będzie to doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikatowej wiedzy o najnowszych osiągnięciach w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

W trakcie kongresu oceniane będą wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji.

Federacja FATIPEC przyznaje nagrody po 1000 Euro za wyróżnione referaty w kategoriach: ·najlepszy referat kongresu, ·najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat), ·najlepszy referat o tematyce ekologicznej.

(wykorzystano materiały organizatora)


Pozostałe aktualności...