English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Lewandowski, K. Piszczek, M. Pieńkowska, K. Lewandowski

Innowacyjne plastyfikatory oligomeryczne poli(chlorku winylu) do aplikacji specjalistycznych (j. ang.)

Polimery 2020, nr 7-8, 550


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.7

Streszczenie

Zbadano właściwości poli(chlorku winylu) (PVC) plastyfikowanego przy użyciu nowatorskich bezftalanowych plastyfikatorów PVC – liniowych oligomerycznych estrów kwasu tereftalowego i estrów kwasów alifatycznych. Analiza kinetyki pęcznienia ziaren PVC w funkcji temperatury potwierdza, że związki te wykazują właściwości plastyfikujące. Wykonano badania plastografometryczne, oznaczono temperaturę zeszklenia i czas stabilności termicznej. Wyznaczono masowy wskaźnik płynięcia (MFR) oraz określono właściwości mechaniczne wytworzonych plastyfikatów. Stwierdzono, że oba oceniane oligoestry można z powodzeniem zastosować do wytwarzania plastyfikatów o wskaźnikach użytkowych podobnych do wskaźników dotychczas wytwarzanych plastyfikatów.


Słowa kluczowe: PVC, plastyfikatory, oligomeryczne estry kwasu tereftalowego, oligomeryczne estry kwasu adypinowego
e-mail: m.lewandowski@purinova.com
M. Lewandowski, K. Piszczek, M. Pieńkowska, K. Lewandowski (1.89 MB)
Innowacyjne plastyfikatory oligomeryczne poli(chlorku winylu) do aplikacji specjalistycznych (j. ang.)