English version
Drukuj

IChP uhonorowany na XXIV Giełdzie Wynalazków

XXIV Giełda Wynalazków22 marca 2018 r. w warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się z XXIV Giełda Wynalazków nagrodzonych najwyższymi trofeami na międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości w latach 2016-2017. Giełdę zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem Rady Głównej Instytutów Badawczych.


Podczas gali wręczono nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (Patrona Honorowego uroczystości) laureatom platynowych oraz złotych medali. Wśród 104 nagrodzonych wynalazków znalazły się trzy zgłoszone przez Instytut Chemii Przemysłowej. Dyplomy Ministra otrzymali twórcy następujących wynalazków:


Agnieszka Abramowicz, Regina Jeziórska, Maria Obłój-Muzaj, Marcin Komosiński, Agnieszka Górska (IChP) oraz Ryszard Grzybek, Katarzyna Potajczuk-Czajka (Grupa Azoty ZAKS.A.) za „Kompozyty PVC o mniejszej palności i lepszych właściwościach cieplnych” – wynalazek nagrodzony platynowym medalem na targach IWIS 2016 oraz złotym medalem z wyróżnieniem na targach BRUSSELS INNOVA 2016;


Robert Brzozowski, Stefan Szarlik (IChP) oraz Zbigniew Kołodziej, Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek, Piotr Pałucki (Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych) za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne” – wynalazek nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem na targach BRUSSELS INNOVA 2016 oraz złotym medalem na INVENT ARENA w Czechach;


Irena Grzywa-Niksińska, Izabella Legocka, Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Biobójcze i kompostowalne opakowanie żywności” – wynalazek nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 2016 w Genewie.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Uroczystość została wpisana w program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i uzyskała prawo posługiwania się logo przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA, któremu patronuje Prezydent RP Andrzej Duda.

(I.L.-W.)


Pozostałe aktualności...