English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, A. Kufel


Hybrydowe kompozyty na osnowie polipropylenu wzmacniane włóknami bazaltowymi i węglowymi (j.ang.)
Polimery 2018, nr 5, 387

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.8

Streszczenie
Wytworzono metodą wtryskiwania hybrydowe kompozyty homopolimeru polipropy­lenowego Moplen HP500N wzmacniane mieszaniną włókien bazaltowych i węglowych o udziale wagowym 10, 15 i 20 %. Wyznaczono gęstość wytworzonych kompozytów, ich skurcz oraz temperaturę mięknienia Vicata. Wykonano badania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu i zginaniu oraz oznaczono udarność wg Charpy`ego w temperaturze: -24, 22 i 80 °C. W celu oceny efektów wzmocnienia oraz homogenizacji kompozytów i oznaczenia cech ich mikrostruktury wykonano mikrofotografie SEM. Stwierdzono, że w przypadku lekkich hybrydowych kompozytów z włóknami bazaltowymi i węglowymi już 10-proc. udział włókien powoduje ponad dwu i pół krotne zwiększenie wytrzymałości oraz ponad czterokrotne zwiększenie modułu sprężystości w szerokim zakresie temperatury.
Słowa kluczowe: polipropylen, kompozyty hybrydowe, właściwości wytrzymałościowe
e-mail: stask@mech.pk.edu.pl
S. Kuciel, A. Kufel (377.2 KB)
Hybrydowe kompozyty na osnowie polipropylenu wzmacniane włóknami bazaltowymi i węglowymi (j.ang.)