English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Ślusarek, D. Kapelski, B. Jankowski, M. Karbowiak, M. Przybylski

Hybrydowe elementy magnetyczne wytwarzane metodą klejenia (j. ang.)

Polimery 2013, nr 3, 219


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.219

Streszczenie

W artykule opisano eksperyment, którego celem jest zbadanie wytrzymałości na rozciąganie różnych klejów stosowanych w produkcji silników elektrycznych. Badania prowadzono pod kątem zastosowania tych klejów do produkcji komponentów hybrydowych złożonych z elementów kompozytowych wykonywanych ze spajanych proszków żelaza oraz magnesów trwałych otrzymanych poprzez spajanie proszku ze stopu Nd-Fe-B. Ponieważ elementy hybrydowe mogą składać się z warstw o różnych właściwościach fizycznych, badano czy rodzaj zastosowanych warstw może wpływać na wytrzymałość spoiny. W artykule opisano także próbę porównania wytrzymałości na rozciąganie elementów hybrydowych wykonanych za pomocą jednoetapowej techniki prasowania lub techniki klejenia elementów hybrydowych. Badania potwierdziły, że zarówno rodzaj klejonej powierzchni jak i typ kleju wpływają na wytrzymałość elementu hybrydowego wykonywanego metodą klejenia.


Słowa kluczowe: metalurgia proszków, kleje, wytrzymałość spoiny, elementy hybrydowe, właściwości mechaniczne

e-mail: barbara.slusarek@itr.org.pl

B. Ślusarek, D. Kapelski, B. Jankowski, M. Karbowiak, M. Przybylski (354.3 KB)
Hybrydowe elementy magnetyczne wytwarzane metodą klejenia (j. ang.)