English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kowalska, M. Żubrowska, M. Borensztejn

Heterofazowe termoplastyczne kompozycje polimerowe modyfikowane odpadami gumowymi

Polimery 2003, nr 9, 633


Streszczenie

Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących otrzymywania na drodze modyfikacji fizycznej nowych kompozycji połimerowych opartych całkowicie na surowcach wtórnych. Jako matrycę polimerową stosowano recyklaty tworzyw termoplastycznych — PE-LD lub PVC — a jako napełniacze posłużyły rozdrobnione zwulkanizowane odpady gumowe z opon samochodowych i uzdatniony termicznie fosfogips oraz kreda aktywowana. Omówiono właściwości mechaniczne tego typu kompozycji, jak również możliwości ich praktycznego zastosowania z wykorzystaniem specyficznych cech, jakie nadają im użyte surowce. Stwierdzono, że węże porowate otrzymane z takich kompozycji mają właściwości kwalifikujące je do użycia w systemach nawadniających, do wypełniania ekranów tłumiących hałas, a także jako wypełnienia do kolumn do biologicznego oczyszczania ścieków. Badane kompozycje mogą być też stosowane do produkcji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykładzin podłogowych.


Słowa kluczowe: odpadowy polietylen, poli(chlorek winylu), napełniane kompozycje termoplastyczne, odpady gumowe, fosfogips, właściwości użytkowe, możliwości zastosowania
E. Kowalska, M. Żubrowska, M. Borensztejn (1.4 MB)
Heterofazowe termoplastyczne kompozycje połimerowe modyfikowane odpadami gumowymi