English version
Drukuj

HR Excellence in Research

16 grudnia 2016 r. Komisja Europejska poinformowała Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego o przyznaniu logo Human Resources Excellence in Research, potwierdzając tym samym, że Instytut stwarza stymulujące i przyjazne środowisko pracy dla naukowców, zapewnia im stabilne warunki pracy i rozwoju zawodowego oraz stosuje się do zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


Proces implementacji zapisów Kodeksu i Karty Instytut rozpoczął, składając 4 maja 2015 r. deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach. Decyzja o przyznaniu prawa do posługiwania się logo Human Resources Excellence in Research zapadła po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Strategii HR dla Naukowców przygotowanej przez Instytut.

IChP jest trzecim instytutem badawczym w Polsce, który uzyskał prawo do używania tego prestiżowego europejskiego znaku.


Więcej informacji na temat polskich instytucji odznaczonych logo HR Excellence in Research można znaleźć na stronie: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND.

Logo HR Resources in Research

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (866.7 KB)
HR STRATEGY INTERNAL GAP ANALYSIS AND ACTION PLAN (1.13 MB)
Declaration Industrial Chemistry Research Institute Poland (425.7 KB)