English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. A. Plamper, Ch. V. Synatschke, A. P. Majewski, A. Schmalz, H. Schmalz, A. H. E. Müller

Gwieździsty poli(metakrylan 2-dimetyloaminoetylu) i jego pochodne — nowe właściwości i kierunki zastosowań (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 66


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.066

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący właściwości i zastosowania poli(metakrylanu 2-dimetyloaminoetylu) (PDMAEMA) i jego pochodnych. Przedstawiono wszechstronność bazowego polimeru oraz układów hybrydowych zawierających polikation PDMAEMA, zwłaszcza o gwieździstej topologii. Omówiono możliwości wykorzystania wrażliwości polimeru na zmiany temperatury i pH roztworu, a także różne schematy kompleksowania z udziałem przeciwjonów reagujących na wspomniane bodźce. Gwieździste pochodne PDMAEMA mogą znaleźć zastosowanie w terapii genowej do transfekcji nukleotydów, jak również do wytwarzania zaawansowanych preparatów hydrożelowych.


Słowa kluczowe: polimer reagujący na bodźce, polimer gwieździsty, micelizacja, transfekcja genów, hydrożel, hybrydy


e-mail: axel.mueller@uni-mainz.de

F. A. Plamper, Ch. V. Synatschke, A. P. Majewski, A. Schmalz, H. Schmalz, A. H. E. Müller (713.9 KB)
Gwieździsty poli(metakrylan 2-dimetyloaminoetylu) i jego pochodne — nowe właściwości i kierunki zastosowań (j. ang.)