English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. Chrzanowski, J. Zieliński, W. Piecek, A. Muravsky, M. Zgutka, M. Olifierczuk, J. Kędzierski

Fotoporządkowanie — nowa ważna technologia w produkcji elektrooptycznych przetworników ciekłokrystalicznych

Polimery 2013, nr 7-8, 569


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.569

Streszczenie

Działanie urządzeń typu ciekłokrystalicznych wyświetlaczy graficznych opiera się na wstępnie uporządkowanej, charakteryzującej się anizotropią właściwości optycznych (dwójłomnością), warstwie ciekłego kryształu. W niniejszym artykule omówiono technologię fotoporządkowania, porównując ją z innymi stosowanymi dotychczas technikami uzyskiwania jednorodnej tekstury ciekłego kryształu. Technologia ta jest alternatywą dla najczęściej wykorzystywanego rubbingu warstw polimerów organicznych. Zdefiniowano podstawowe wymagania stawiane warstwie porządkującej ciekły kryształ oraz przedstawiono wyniki badań nad różnymi typami przetworników ciekłokrystalicznych: zdjęcia uzyskane przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego, charakterystyki elektrooptyczne oraz czasy przełączania struktury. Ocenie poddano symetryczne referencyjne komórki otrzymane z zastosowaniem warstw uporządkowanych metodą rubbingu, komórki symetryczne złożone z dwóch warstw uporządkowanych liniowo spolaryzowanym promieniowaniem ultrafioletowym oraz komórki asymetryczne wykonane z warstwy uporządkowanej metodą rubbingu i warstwy fotoporządkowanej za pomocą różnych dawek promieniowania ultrafioletowego.


Słowa kluczowe: fotoporządkowanie, charakterystyka elektrooptyczna, wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, światło ultrafioletowe spolaryzowane liniowo LPUV, ciekły kryształ LC
e-mail: mchrzanowski@wat.edu.pl

M. M. Chrzanowski, J. Zieliński, W. Piecek, A. Muravsky, M. Zgutka, M. Olifierczuk, J. Kędzierski (1.4 MB)
Fotoporządkowanie — nowa ważna technologia w produkcji elektrooptycznych przetworników ciekłokrystalicznych