English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kwiatkowska, M. Kozłowski

Formowanie włókien poli(kwasu mlekowego) metodą elektroprzędzenia

z roztworu w różnych układach rozpuszczalników

Polimery 2015, nr 7-8, 480


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.480

Streszczenie

Metodą elektroprzędzenia z roztworu otrzymano włókniny z biodegradowalnego poli(kwasu mlekowego). W badaniach zastosowano różne układy rozpuszczalników. Odpowiedni ich dobór umożliwił wytworzenie włókien zarówno gładkich, jak i porowatych. Topografię powierzchni włókien określono na podstawie analizy mikroskopowej SEM.
Słowa kluczowe: proces elektroprzędzenia, topografia powierzchni włókien, poli(kwas mlekowy)
e-mail: marek.a.kozlowski@pwr.edu.pl
M. Kwiatkowska, M. Kozłowski (541.7 KB)
Formowanie włókien poli(kwasu mlekowego) metodą elektroprzędzenia z roztworu w różnych układach rozpuszczalników